Tel: 06 70 / 631 1618

Adapterek, adat- és töltő kábelek
Gyári és utángyártott akkumulátorok
Díszek, játékok, övcsipeszek
Telefon díszek, villogók, gyűrűk
Mobiltelefon hátlapok, szilikon tokok
Bluetooth és vezetékes headsetek
Billentyűzet, előlap, plexi ablak
Kihangosítók, antennák, adapterek
Kijelzővédő fóliák, minden típushoz
Memóriakártyák, kártyaolvasók
Gyári garanciás mobiltelefonok
Alkatrészek szinte minden típushoz
Asztali, autós, kerékpáros tartók
Telefon tokok. telefon tok, minden típushoz.
Hálózati és szivargyújtós töltők, adapterek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

(ÁSZF)

és a 45/2014 (II.26) kormányrendeletszerinti tájékoztatás

2014. június 13.

Preambulum

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák a WEBCUCC Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Vállalkozás vagy Eladó) által üzemeltetett www.egsm.hu honlapon (a továbbiakban: Webáruház) keresztül Eladó és a Webáruházat igénybe vevő személy (a továbbiakban:Vevő) között Termék vonatkozásában létrejövő adásvételi szerződés(ek) (a továbbiakban:Szerződés) vonatkozásában Eladót és Vevőt (a továbbiakban:Felek) illető jogokat és kötelezettségeket, a Szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit. Jelen dokumentum a 45/2014 (II.26) kormányrendelet szerinti tájékoztatásnak is minősül. A honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen szövegezés nem tartalmaz, a honlapon elérhető – jelen ÁSZF mellékletét képező - tájékoztatások nyújtják. Jelen ÁSZF mellékletét képezik a honlapon elérhető tájékoztatók és nyilatkozat-mintákis.

I. Általános rendelkezések

I.1. Az ÁSZF hatálya, az ÁSZF megváltoztatása

A jelen ÁSZF hatálya kizárólag a Webáruház által nyújtott szolgáltatásokra, a Webáruház által értékesített Termékekre, valamint a Webáruházban elérhetővé tett információkra terjed ki. A jelen ÁSZF rendelkezéseit Eladó a vonatkozó jogszabályok keretei között szabadon megváltoztathatja, így a Vevőnek az ÁSZF rendelkezéseit minden vásárlás előtt újból meg kell ismernie. A módosítás a honlapon történő megjelenéstől érvényes és a Webáruházban leadott rendelésre a leadás dátumakor érvényben lévő ÁSZF az irányadó. Az esetleges változtatások a már addig létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik.

I.1. A Szerződés nyelve

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.

I.2. Tájékoztatás a Szerződés formájáról

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat Eladó nem iktatja. A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett vásárlási adatok igazolják, amelyeket a Szolgáltató a számvitelre és adózásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott határideig őriz. 

I.3. Az ÁSZF elfogadása

Vevő a Webáruház használata előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit, melyeket a www.egsm.hu honlap Webáruházán keresztül történő vásárlással - a "Rendelés jóváhagyása" gomb megnyomásával - Vevő elfogad, és az ÁSZF maradéktalanul az Eladó és a Vevő között létrejövő Szerződés részét képezi. Vevő elfogadja, hogy a megrendelése fizetési kötelezettséggel jár.

II. Vonatkozó jogszabályok

A Szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK);

151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról;

45/2014 (II.26) kormányrendeleta fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;

19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

III. Fogalmak, értelmező rendelkezések

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy

Webáruház: a www.egsm.hu honlapon üzemeltetett, távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz;

Eladó/Vállalkozás:

WEBCUCC Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1145 Budapest, Újvilág utca 15. 3. em. 3.

Levelezési cím: 1145 Budapest, Újvilág utca 15. 3. em. 3.

Átvételi pont és visszaküldési cím: 1138 Budapest, Váci út 168/A, földszint Reno udvar

Telefonszám: +36 20 585 0003

Képviselő: Faragó Tamás ügyvezető önállóan; Gazdag Róbert ügyvezető önállóan

Adószám: 24238474-2-42.

Cégjegyzékszám: Cg.01-09-997186

Bankszámlaszám: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 10401048-50526681-81561008

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Honlap: www.egsm.hu

Vevő: Eladóval a Webáruházon keresztül adásvételi szerződést kötő személy

Szerződés: Eladó és Vevő között a Webáruházon keresztül létrejövő adásvételi szerződés

A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: fogyasztói szerződés) jótállás: a Polgári Törvénykönyv szerinti, valamint külön jogszabályban a fogyasztói szerződésekre meghatározott kötelező jótállás

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak;

Termék: Webáruház kínálatában szereplő, a Webáruházban forgalomba hozott és értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi  

IV. A Szerződés létrejötte

IV.1. A Vevő által tett ajánlat

A Webáruházban közölt információk nem minősülnek szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén a Vevő minősül ajánlattevőnek.

IV.2. Az ajánlat elfogadása Eladó által

A Szerződés a Vevő által tett ajánlatnak az Eladó által történő elfogadásával jön létre. Eladó a Vevő által tett ajánlatot az ajánlat beérkezését követő 48 órán belül köteles e-mail útján visszaigazolni (figyelemmel a jelen ÁSZF hibás árra vonatkozó rendelkezéseire is). Ennek elmaradása esetén Vevő nem köteles a kiszállított Terméket átvenni. A szerződés határozatlan időtartamú szerződéssé nem alakul át.

IV.3. A megrendelés menete

IV.3.1. Regisztráció

Vevőnek a vásárlás megkezdése előtt nem kell külön regisztrálnia magát. Amennyiben a Vevő regisztrálja magát, úgy a jövőben regisztrált felhasználóként tud belépni a Webáruházba és a szállítási és számlázási adatok újbóli megadása nélkül rendelését leadni.

IV.3.2. On-line ajánlattétel

Vevő a megrendelést (ajánlatát) a Webáruházban on-line adhatja le. A rendelések feldolgozása folyamatosan történik. Vevőnek bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra. Az on-line leadott rendelést Vevő minden esetben az ÁSZF IV.2. pontja szerinti időn belül visszaigazolja tartós adathordozón, elektronikus úton.

IV.3.2.1. A szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás lényeges tulajdonságairól szóló tájékoztatás

A Webáruházban megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól a Webáruház felületén az egyes termékeknél szereplő leírásokban ad Eladó tájékoztatást. Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért felelősséget nem vállalunk! A termékoldalon található műszaki adatok tájékoztató jellegűek, a hivatalos termékleírásért kérjük látogasson el a termék gyártójának weboldalára.

IV.3.3. A rendelés pontos menete

A Termék kiválasztása után a Vevő kiválasztja a megrendeli kívánt mennyiséget, majd a "Kosárba rakom" gombra történő kattintás után folytathatja tovább a rendelést a következő megrendelni kívánt termék kiválasztásával és a rendelési mennyiség megadásával. Az első "Kosárba rakom" gomb megnyomása után a kiválasztott termék bekerül a kosárba. A rendelés befejeztével a Kosár ikonra kattintva adhatja meg a számlázási címet, szállítási címet, szállítási módot, fizetési módot, végül a "Rendelés jóváhagyása" gomb megnyomásával a kosár lezárul, Vevő rendelését leadja. A "Rendelés jóváhagyása" gomb megnyomása előtt bármikor módosíthatja a megadott adatokat, korrigálhatja az adatbeviteli hibákat. Vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a "Rendelés jóváhagyása" gomb megnyomásával ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – Eladó visszaigazolása esetén - fizetési kötelezettséget von maga után.

IV.3.4. Adatbevitel az ajánlattétel során

Vevő felelőssége, hogy az általa megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre. A Vevő által megadott adatok alapján kerül számlázára, illetve szállításra a termék. Eladó jogosult a Vevő hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét Vevőre hárítani. Eladó a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja. 

Eladó felhívja Vevő figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a Szerződés létrejöttét.

V. Árak, fizetési feltételek

V.1. Pénznem, általános forgalmi adó tartalom, az árváltoztatás joga

A megadott árak forintban értendők, tartalmazzák a 27%-os ÁFÁ-t. Eladó az árváltozás jogát fenntartja, az árak tájékoztató jellegűek.

V.2. Eljárás hibás ár esetén

A rendelés leadásakor a honlapon szereplő árat kell a Vevőnek megfizetnie. Amennyiben hibás ár szerepel a Webáruházban (például a termék közismert, a piacon elérhető, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba vagy elgépelés miatt megjelenő hibás ár), úgy Eladó nem köteles a megrendelést (Vevő ajánlatát) a hibás áron elfogadni, és a terméket hibás áron értékesíteni. Ez esetben nem jön létre Szerződés a Felek között.  Hibás áron történő Vevő általi ajánlattétel (megrendelés) esetén az ajánlattétel Eladó által történő – nem automatikus - elektronikus visszaigazolása során Eladó felhívja a Vevő figyelmét a helyes árra, és felajánlhatja a helyes áron történő szerződéskötést. Vevő a hibás ár helyett az Eladó által közölt helyes áron nem köteles ajánlatot tenni, és Szerződést kötni. Ez esetben nem jön létre Szerződés a Felek között. 

V.3. A fizetés módja, feltételei

V.3.1. Vevő fizetési kötelezettségeinek összessége

A megrendelés összesítője és a visszaigazoló levél minden, Vevőt terhelő fizetendő költséget tartalmaz. A számlát, amennyiben az kötelező, a garancia levelet (jótállási jegyet) és on-line rendelés leadása esetén a megrendelés összesítőjét a csomag tartalmazza. Eladó részére letétet vagy egyéb pénzügyi biztosítékot a Vásárló nem nyújt.

V.3.2. Fizetési módok

Vevő a következő fizetési módok közül választhat:

V.3.2.1. Utánvét

A megrendelt Termék postai kézbesítése során, az áru átvételével egyidejűleg, személyesen a postásnak fizeti ki készpénzben a termék végösszegét és az esetleges szállítási díjat. Amennyiben a kézbesítéskor nem tartózkodik a szállítási címen megadott helyen, úgy a Postahivatalban kell fizetnie.

V.3.2.2.  Készpénzes  vagy bankkártyás fizetés személyes átvételkor

Amennyiben Vevő a személyes átvételt választja a megadott címen, úgy lehetősége van a termék átvételekor készpénzben vagy bankkártyával fizetni.

V.3.2.3. Előre utalás, számlaszám

Vevőnek a termék árát a következő bankszámlára kell utalnia:10401048-50526681-81561008. A Vevő az áru átvételét megelőzően, a bankszámláját vezető pénzügyi intézetnél a rendelés leadásától számított 8 munkanapon belül kell, hogy elindítsa a tranzakciót. Amennyiben ezt a megadott határidőig nem teszi meg, úgy a 9. munkanapon rendelése lemondottnak minősül és erről Vevő e-mailben értesül.

VI. A megrendelt termék átvétele

VI.1. Személyes átvétel és házhoz szállítás

A Webáruházban megjelenített Termékek on-line rendelhetők meg és a megrendelt Termék személyesen vagy házhoz szállítással vehető át.

VI.1.1. Személyes átvétel

Személyes átvétel lehetséges a Webáruház ügyfélszolgálatán nyitva tartási időben. Cím: 1138 Budapest, Váci út 168. (Reno udvar, A épület). Ünnepnapokon személyes átvétel nem lehetséges. Személyes átvétel esetén Vevőt nem terhel semmilyen szállítási díj.

VI.1.2. Házhoz szállítás, szállítási költségek

VI.1.2.1. Szállítási költségek meghatározása a megrendelés során

A Termék kiszállításának költsége a megrendeléskor feltüntetésre kerül.

VI.1.2.2. Megengedett kézbesítési cím

A Termékek kézbesítési címe kizárólag Magyarország határain belül megtalálható cím lehet.

VI.1.2.2. Az átvételre való jogosultság vélelme

Eladó a Termék átvételével megbízott személyt a Vevő e feladatra kijelölt olyan képviselőjének tekinti, aki a Termék átvételén túl, az átadás-átvétellel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére is jogosult.

VI.1.2.3. A minőségi- és mennyiség kifogásolás rendje

Vevő köteles az átadás-átvétel időpontjában az átvett Termék tekintetében az átvételkor szemrevételezéssel észlelhető esetleges minőségi illetőleg mennyiségi kifogásait megtenni, továbbá az átvett Terméket összevetni a számlán szereplő tételekkel és az esetleges eltéréseket közölni. Eladó felhívja Vevő figyelmét arra, hogy a csomagot kézbesítéskor a postás előtt vizsgálja meg és sérülés észlelése estén kérje jegyzőkönyv felvételét. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Eladó nem fogad el.

Felek az átadás-átvételt követően, amennyiben a Vevő nem élt kifogással, a számlán szereplő tételeket tekintik hiánytalanul átadottnak.

Vevő az átadás-átvételt követően kizárólag a szemrevételezéssel nem észlelhető hibák (rejtett hiba) miatt élhet minőségi kifogással a Termékre vonatkozó kötelező jótállási – illetőleg szavatossági időn belül.

A szállított Termék rendeltetésszerű használatát nem akadályozó, nem jelentős hiány esetén a Vevő nem jogosult a Termék átvételét – illetőleg ugyanezen az alapon - a Termék árának kifizetését megtagadni.

VI.1.2.4 Kárveszélyviselés

A Termék átvételével a kárveszély a Termék tekintetében az Eladóról átszáll a Vevőre. Ezt követően a Vevő mennyiségi, illetőleg szemrevételezéssel megállapítható minőségi kifogások megtételére nem jogosult.

A megadott árak nem foglalják magukban a szállítás költségét, mely Vevőt terheli választása szerint a jelen pontban meghatározottak szerint. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

VI.1.2.5. A kiszállítás módjai és költségei Vevő választása szerint a következők:

Postapontra szállítás bruttó 790,-Ft.

      2 napos szállítási határidővel

MPL postai csomag bruttó 850,-Ft.

     2 naposszállítási határidővel.

MPL postai csomag bruttó980,-Ft.

     1 naposszállítási határidővel.

GLS futárszolgálat bruttó1090,-Ft.

   1 napos szállítási határidővel.

VI.2. Eljárás a Termék át nem vétele esetén

Eladó felhívja Vevő figyelmét arra, hogy kizárólag abban az esetben rendelje meg a terméket, amennyiben a csomag átvételekor ki tudja fizetni annak árát. Az át nem vett, visszaküldött csomag esetén Eladó a visszaszállítás díját a Vevőre terheli és kizárólag a csomag ellenértékének előre történő utalása esetén áll Eladó módjában Vevő részére ismét kipostázni a terméket.

VI.2. Teljesítési határidő

A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától számított 2 munkanap az ÁSZF VI.1.1. és V.1.2. pontjaiban foglaltak függvényében.

VI.3. Eladó jogfenntartása

A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. Cégünk nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. Fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag a Vevővel történő egyeztetést követően kerülhet sor. A termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén visszautalásra kerül az összeg a Vevő részére.

VII. A fogyasztó Vevőt megillető elállási jog

VII.1. A fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga az ÁSZF VII.1.1. pontjában meghatározott határidőn belül.

VII.1.1. A fogyasztó az ÁSZF VII.1. pontja szerinti elállási jogát

a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén

aa) a terméknek,

ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik,az utoljára szolgáltatott terméknek,

ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

A jelen pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

VII.2. Elállási nyilatkozat, a fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása

VII.2.1. A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, vagy a jelen – és a honlapról is letölthető - nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja az alábbi címre megküldéssel: Webcucc Kft. 1138 Budapest Váci út 168.A Reno udvar

Visszaküldési címünk: Webcucc Kft. 1138 Budapest Váci út 168.A. Reno udvar (minden más címről visszafordítja a posta a csomagot!) Az elállási jog gyakorlása esetén a termék a kereskedőhöz való visszajuttatásáról a vásárlónak saját költségén kell gondoskodnia. Portós, utánvétes csomagot nem veszünk át!
Az érintett terméket utánvétellel nem küldheti vissza, az utánvéttel feladott terméket cégünk nem veszi át! Ezen felül a Vásárlót semmilyen más költség nem terheli.

Nyilatkozat-minta elálláshoz

Címzett: WEBCUCC Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

-----------------

VII.2.2. A fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát az ÁSZF VII.1.1. pontjában, illetve a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 21. §-ban meghatározott határidő lejárta előtt elküldi.

A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.

Az Eladó a Vevő (fogyasztó) elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus adathordozón visszaigazolni. 

VII.2.3. Az Eladó vállalkozás kötelezettségei a fogyasztó elállása esetén

VII.2.3.1. Eladó visszatérítési kötelezettsége

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, a vállalkozás haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.

VII.2.3.2. Eladó visszatérítési kötelezettségének módja

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén a vállalkozás a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a vállalkozás a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt az Eladót felelősség nem terheli. A Fogyasztó részére visszafizetendő összegből Eladó jogosult az ésszerű adminisztrációs költségeket levonni, és megtartani.

VII.2.3.3. Többletköltségek

Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

VII.2.3.4. Visszatartási jog

Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a vállalkozás mindaddig visszatarthatja az ÁSZF VII.2.3.2. pontjában meghatározott összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

VII.3. A fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén

VII.3.1. A termék visszaszolgáltatása

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a vállalkozásnak vagy a vállalkozás által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

VII.3.2. A termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségek viselése

A fogyasztó viseli a termék visszaküldésének költségét. Portósan/utánvéttel küldött csomagokat Eladó nem veszi át, azt minden esetben visszaküldi Vevőnek. Az árut a Webcucc Kft. 1138 Budapest Váci út 168.A Reno udvar címre kell visszaküldeni postai úton.

VII.3.3. Fogyasztó felelőssége az értékcsökkenésért

A visszaküldött csomag kibontását és a benne található termék(ek) megvizsgálását Eladó videóval rögzíti. A fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. Eladó követeli Vevőtől a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kár megtérítését!

VII.3.4. Az elállási jog kizártsága

Eladó kifejezetten felhívja Vevő figyelmét, hogy Vevő nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben, így különösen az „e” pontban meghatározottak esetén: „olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;”

VIII. Garancia, szavatosság, kellékszavatosság, termékszavatosság

VIII.1.  Tájékoztatás a kellékszavatossági és jótállási jogról

Az ÁSZF jelen pontja a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése felhatalmazása alapján a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alkalmazásával készült.

VIII.1.1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Webcucc Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő két hónap, de legfeljebb egy év.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Webcucc Kft. vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

VIII.1.2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – a VIII.1.1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

VIII.1.3. Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Hibás teljesítés esetén szerződés alapján a kötelezett jótállásra köteles.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet határozza meg a kötelező jótállás eseteit. Az ezen esetkörbe nem tartozó Termékek esetén Eladó jótállást nem vállal. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. A jótállás időtartama egy év. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

A jótállás kötelező esetei:

1. Hűtőszekrény, fagyasztó, kombinált hűtőszekrény;

2. mosógép, centrifuga, szárítógép és ezek bármely kombinációja, mosogatógép, vasalógép;

3. villamos és/vagy gázenergiával működtetett sütő-, főzőberendezések és ezek kombinációja 10 000 Ft bruttó vételár felett;

4. vízmelegítők, fűtő-, légkondicionáló- és egyéb légállapot-szabályozó berendezések 10 000 Ft bruttó vételár felett;

5. porszívó, gőzzel működő tisztítógép, szőnyegtisztítógép, padlósúroló- és fényesítőgépek;

6. varrógép, kötőgép;

7. motoros kerti gépek, motoros kézi szerszámok, motoros szivattyúk 10 000 Ft bruttó vételár felett;

8. az egy éves, illetve az egy évnél hosszabb kihordási idejű gyógyászati segédeszközök és készülékek 10 000 Ft bruttó vételár felett;

9. személygépkocsi, motorkerékpár, kerékpár, babakocsi;

10. lakóautó, lakókocsi, utánfutós lakókocsi;

11. biztonsági riasztó- és jelzőberendezések 10 000 Ft bruttó vételár felett;

12. elektronikus hírközlő végberendezések (telefonok, mobiltelefonok, telefax-készülékek, több funkciós készülékek stb.) 10 000 Ft bruttó vételár felett;

13. üzenetrögzítők, kihangosító készülékek 10 000 Ft bruttó vételár felett;

14. műholdvevő és AM Micro antenna rendszerek és ezek részegységei, televíziók, projektorok, videomagnók 10 000 Ft bruttó vételár felett;

15. rádiók, autórádiók, rádiós ébresztőórák, rádió adó-vevő készülékek, amatőr rádióadók és rádióvevők, műholdas helymeghatározók 10 000 Ft bruttó vételár felett;

16. lemezjátszók, szalagos és kazettás magnók, CD-felvevők és -lejátszók, DVD-felvevők és -lejátszók, egyéni hangrendszerek és ezek tartozékai (keverőasztal, erősítő, hangszóró, hangfal), mikrofonok és fülhallgatók 10 000 Ft bruttó vételár felett;

17. fényképezőgépek, film- és hangfelvevő kamerák, videokamerák és camcorderek, film- és írásvetítők, filmnagyítók, filmelőhívó- és filmfeldolgozó készülékek, fotónyomtatók, film- és diaszkennerek 10 000 Ft bruttó vételár felett;

18. MP3 lejátszók, Pendrive készülékek, illetve az ezekhez, valamint a digitális fényképezőgépekhez használatos memóriakártyák 10 000 Ft bruttó vételár felett;

19. távcsövek, látcsövek, mikroszkópok, teleszkópok, iránytűk, tájolók 10 000 Ft bruttó vételár felett;

20. személyi számítógépek és alkatrészeik, monitorok, nyomtatók, szkennerek 10 000 Ft bruttó vételár felett;

21. számológépek, zsebszámológépek, menedzserkalkulátorok 10 000 Ft bruttó vételár felett;

22. írógépek és szövegszerkesztők 10 000 Ft bruttó vételár felett;

23. hangszerek 10 000 Ft bruttó vételár felett;

24. órák 10 000 Ft bruttó vételár felett;

25. bútorok 10 000 Ft bruttó vételár felett.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a VIII.1.1. és a VIII.1.2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

VIII.2. Panaszkezelés,jogérvényesítési lehetőségek

VIII.2.1. Garanciális problémák

Garanciális probléma esetén Eladó ügyfélszolgálatán 1138 Budapest, Váci út 168. (Reno udvar, A épület) előre megbeszélt időpontban a terméket megvizsgálja. A portósan küldött csomagot Eladó nem veszi át, azt minden esetben visszaküldi Vevőnek.

VIII.2.2.  Panaszügyintézés

A Fogyasztó a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

 • Ügyfélszolgálati iroda helye:1138 Budapest, Váci út 168. (Reno udvar, A épület)
 • Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje:KATT IDE!!!
 • Telefon: +36 20 585 0003
 • Internet cím: http://www.webucc.hu/online-ugyfelszolgalat
 • E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a Fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz kivizsgálása nem lehetséges, akkor az Eladó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát Fogyasztónak átadja vagy megküldi email-ben. Eladó jegyzőkönyvet vesz fel a Fogyasztó bejelentett igényéről és átvételi elismervénnyel igazoltan veszi át a Terméket garanciális probléma esetén.

VIII.2.3. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben az Eladó és a Fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Eladóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Fogyasztó számára számára:

 • Bejegyzés a vásárlók könyvébe. A vásárlók könyve az Eladó üzletében elérhető. Az ide írott bejegyzésekre az Eladó 30 napon belül írásban válaszol.
 • Panasztétel a fogyasztóvédelmihatóságoknál. Amennyiben a Fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
 • Békéltetőtestület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Fogyasztó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.

A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:

 • 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
 • Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
 • E-mail cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 • Fax: 06 (1) 488 21 86
 • Telefon: 06 (1) 488 21 31
 • Bírósági eljárásÜgyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság elotti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.

A fogyasztóvédelmi közigazgatási hatósági ügyekben első fokon megyei illetékességgel a fővárosi és megyei kormányhivatalok fogyasztóvédelmi felügyelőségei, másodfokon országos illetékességgel a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság jár el. Az illetékességet megalapozza a fogyasztó lakóhelye, a vállalkozás székhelye, telephelye, valamint a jogsértés elkövetésének helye is. A kérelem bármely illetékes felügyelőségnél benyújtható.

IX. Adatvédelem

Adatkezelési tájékoztatónkat erre a linkre kattintva érheti el.

X. Egyéb

Az Eladó törekszik arra, hogy a honlapon megjelenő termékekről készült képek színe megfeleljen a valóságosnak. Ennek ellenére színeltérés előfordulhat, mivel azt befolyásolja a Vevő által használt monitor. Az Eladó az ebből eredő károkért felelősséget nem vállal.
Az Eladó nem felel a vis majorból eredő, vagy egyéb, általa nem befolyásolható események okán bekövetkező károkért.

A Vevő felelősséget vállal azért, hogy az általa megadott adatok a valóságnak megfeleljenek. A hamis, a valóságnak nem megfelelő adatok megadása az ÁSZF megszegésének minősül. Az ebből adódó, Eladót ért kár a Vevőt terheli.

Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett az alkalmazandó rendelkezései érvényesek.

A Webáruháznak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.

14naposgarancia

ingyenszallitas

Termék kategóriák

Nyári gumi akció

Téli gumi akció! Új és használt téligumi kiárusítás, a készlet erejéig! Több ezer gumiabroncs raktáron!